Most Rev. Antony Pappusamy, The Archbishop

Mons. J. Jeyaraj,  Vicar General

Rev. Fr. Peter Roy, Procurator

Rev. Fr. John Britto Packiaraj,  Vicar Forane, Madurai South

Rev. Fr. Maria Michael.  Vicar Forane, Madurai North

Rev. Fr. Xavier A,  Vicar Forane, Batlagundu

Rev. Fr. John Martin,  Vicar Forane, Theni

Rev. Fr. Alvares Sebastian,  Vicar Forane, Srivilliputhur

Rev. Fr. Edwin Sahaya Raja,  Vicar Forane, Kodaikanal

Rev. Fr. Benedict Ambrose,  Vicar Forane, Virudunagar

Rev. Fr. Alex Gnana Raj, Senate Secretary