Most Rev. Antony Pappusamy, The Archbishop

Monsg.  Jerome Eronimus, Vicar General

Rev. Fr. Alvarez Sebastian, Procurator

Rev. Fr. Arul Rayan,  Vicar Forane, Virudunagar

Rev. Fr. Anandam L.,  Vicar Forane, Madurai South

Rev. Fr. Arulanandam B.  Vicar Forane, Madurai North

Rev. Fr. Edward Raj,  Vicar Forane, Batlagundu

Rev. Fr. Muthu,  Vicar Forane, Theni

Rev. Fr. Santhanasahayam,  Vicar Forane, Srivilliputhur

Rev. Fr. John Diraviam,  Vicar Forane, Kodaikanal

Rev. Fr. Angel Raj, Senate Secretary