S. No. Name of Priest Ordination DOB
1 Fr. Lourduraj G. 24.03.1962 06.09.1932
2 Fr. Gnana Sandanam M. 24.03.1965 25.01.1937
3 Fr. Vedamanickiam A. 13.12.1971 05.07.1947
4 Fr. Dhivyanandam M. 21.04.1974 27.04.1947
5 Fr. Joseph Selvaraj Z. 16.04.1978 12.06.1948
6 Fr. Jeganathan S. 16.04.1978 23.01.1949
7 Fr. Maria Raj M. 16.04.1978 21.11.1949
8 Fr. Lucas M. Gnanam 18.10.1980 03.09.1949
9 Fr. Xavier Raj A. 18.04.1982 17.07.1956
10 Fr. Arul  A. 18.04.1982 04.08.1956
11 Fr. Cyprian S. 18.04.1982 19.08.1956
12 Fr. Jeganivasagar L.M. 10.04.1983 19.08.1956
13 Fr. Jeyaraj J. 06.05.1984 20.03.1958
14 Fr. Valentine Joseph G. 06.05.1984 09.02.1959
15 Fr. Xavier A. 10.06.1984 28.05.1952
16 Fr. Benedict Ambroseraj A. 01.05.1985 10.01.1957
17 Fr. Anandam L. 06.04.1986 15.08.1958
18 Fr. Antony Packiam A. 06.04.1986 14.01.1960
19 Fr. James Paul Raj S. 06.04.1986 06.03.1960
20 Fr. John Britto Packiaraj A. 06.04.1986 01.05.1960
21 Fr. Jerome Eronimus J.R. 06.04.1986 20.07.1960
22 Fr. Irudayaraj A. 26.04.1987 14.04.1961
23 Fr. Amalraj A. 26.04.1987 13.08.1961
24 Fr. Peter Sahayaraj I. 16.04.1989 06.07.1962
25 Fr. John Martin M. 16.04.1989 11.06.1963
26 Fr. Maria Arul Selvam M. I. 09.07.1989 25.02.1950
27 Fr. Siluvai Michaelraj P. 22.04.1990 05.04.1963
28 Fr. Jeyaraj S. 22.04.1990 22.12.1963
29 Fr. Xavier Raj S. 22.04.1990 12.02.1964
30 Fr. Angel Raj S. 07.04.1991 24.05.1965
31 Fr. Arockiam Y. 07.04.1991 13.06.1965
32 Fr. Louis A. 26.04.1992 11.09.1958
33 Fr. Benedict Barnabas J. 26.04.1992 27.03.1963
34 Fr. Antony John Kennedy I. 26.04.1992 20.02.1964
35 Fr. Edwin Sahayaraj S. 26.04.1992 30.08.1966
36 Fr. Charles Heston J. 10.04.1994 08.11.1964
37 Fr. Edward Francis Xavier T. 10.04.1994 02.12.1964
38 Fr. David Arockiam A. 10.04.1994 24.10.1966
39 Fr. George Stephen R. P. 10.04.1994 02.03.1967
40 Fr. John Diraviam M. 23.04.1995 24.03.1968
41 Fr. John Selvaraj M. 14.04.1996 29.12.1967
42 Fr. Joachin I. 14.04.1996 16.08.1968
43 Fr. Francis Borgia S. 06.04.1997 10.10.1961
44 Fr. Jerome Patrick M.F. 06.04.1997 12.07.1967
45 Fr. Peter Roy S. 06.04.1997 15.05.1969
46 Fr. Maria Louis A. 06.04.1997 25.09.1969
47 Fr. Antony Britto Amalanathan A. 06.04.1997 10.02.1970
48 Fr. David Dharmaraj I. 14.04.1998 04.04.1970
49 Fr. Amalraj R. 14.04.1998 15.12.1971
50 Fr. Antony Rajan 14.04.1998 02.07.1972
51 Fr. Gandhi Savarimuthu P. 11.04.1999 02.10.1969
52 Fr. Sahaya Ambrose Raja I. 11.04.1999 20.08.1971
53 Fr. Jeyabalan T. R. 11.04.1999 14.11.1972
54 Fr. Gabriel G. 30.04.2000 13.03.1973
55 Fr. Appoline Claret Raj M. 30.12.2000 09.09.1965
56 Fr. Parivalan S. A. 30.12.2000 22.06.1973
57 Fr. Jeevaraj L. 22.04.2001 18.04.1974
58 Fr. Arulanandam B. 07.04.2002 29.01.1972
59 Fr. Rex Peter N. 07.04.2002 10.06.1973
60 Fr. Joseph Arockia Raj A. 14.04.2002 09.07.1973
61 Fr. Joseph V. 12.12.2002 29.09.1974
62 Fr. Paul Ignatius I. 27.04.2003 09.03.1975
63 Fr. Britto Raja Suresh V. 27.04.2003 11.06.1975
64 Fr. Gnanapragasam S. 26.06.2003 26.08.1958
65 Fr. David Sahayaraja S. 18.04.2004 12.02.1974
66 Fr. Antony Raj G. 18.04.2004 20.07.1974
67 Fr. Jayaseelan Y. 18.04.2004 28.03.1975
68 Fr. Paul Britto S. 18.04.2004 11.02.1977
69 Fr. Adaikala Raja A. T. 18.04.2004 05.04.1977
70 Fr. Eddy Dharmanand S. 18.04.2004 05.05.1977
71 Fr. Maria Michael M. 18.04.2004 19.09.1977
72 Fr. Paul Raj I. 03.04.2005 04.01.1977
73 Fr. Martin Jose MF. 03.04.2005 17.12.1977
74 Fr. John Selva Manohar M. 03.04.2005 28.12.1978
75 Fr. Antony Samy A. 23.04.2006 04.03.1979
76 Fr. Alex Gnanaraj A. 23.04.2006 24.10.1979
77 Fr. Maria Arul Selvam D. 23.04.2006 22.10.1978
78 Fr. Sebastine S. 15.04.2007 12.02.1979
79 Fr. Antony Iruthayaraj D. 15.04.2007 12.06.1978
80 Fr. Daniel Jai Joseph I. 15.04.2007 02.04.1977
81 Fr. Devadoss P. 15.04.2007 07.07.1978
82 Fr. Arul Rayan S. 18.11.2007 20.10.1979
83 Fr. Muthu M. S. 18.11.2007 21.05.1978
84 Fr. Sahaya Raj K. 18.11.2007 30.09.1980
85 Fr. Varan Vardhan P. 19.04.2009 31.03.1979
86 Fr. Ignaci Arputharaj P.S. 19.04.2009 27.11.1980
87 Fr. Lawrence S. 19.04.2009 29.08.1979
88 Fr. Prince Amala Jesu Raja J. 19.04.2009 16.08.1981
89 Fr. Sebastin Titus A.P. 19.04.2009 04.04.1963
90 Fr. Thiruthuvaraj 19.04.2009 08.04.1979
91 Fr. Yesu Karunanidhi 19.04.2009 06.12.1981
92 Fr. Vincent Madha Babu 19.04.2009 22.01.1979
93 Fr. Alvares Sebastian 11.04.2010 13.05.1979
94 Fr. Pappuraj 26.09.2010 28.01.1981
95 Fr. Vincent Raja X. 11.12.2011 28.03.1983
96 Fr. Pothakar Michael Raj 11.12.2011 24.05.1981
97 Fr. Arputhasamy 11.12.2011 02.03.1980
98 Fr. Sebastian Jerome 11.12.2011 20.03.1983
99 Fr. Maria Prabhu R. 11.12.2011 13.10.1982
100 Fr. Murali Anand R. 11.12.2011 05.07.1981
101 Fr. Paulraj B. 11.12.2011 29.08.1980
102 Fr. Santhana Sahayam S. 11.12.2011 03.11.1981
103 Fr. Francis Xavier 09.12.2012 24.05.1982
104 Fr. Joseph Amalan 09.12.2012 20.03.1977
105 Fr. Panneer Raja 09.12.2012 31.07.1984
106 Fr. Thomas Edison 09.12.2012 02.02.1984
107 Fr. Thomas Venish 09.12.2012 03.07.1984
108 Fr. Sebastin Chinnadurai S. 10.11.2013 13.02.1980
109 Fr. Augustine Prabhu A. 08.12.2013 04.04.1984
110 Fr. Rajan A. 08.12.2013 30.03.1980
111 Fr. John Richard 21.09.2014 19.06.1984
112 Fr. Britto Jerald Dhinakaran 21.09.2014 22.03.1984
113 Fr. Amala Gnana Prabhu J. 10.05.2015 22.11.1983
114 Fr. Anbu Selvam A. 10.05.2015 06.01.1986
115 Fr. Samuel A. 10.05.2015 11.04.1985
116 Fr. Peter J. 10.05.2015 27.11.1986
117 Fr. Ilangovan Aruputharaj K. 24.04.2016 11.06.1985
118 Fr. Vinoth Mathyas 08.04.2018 11.10.1989
119 Fr. Xavier Arul Rayan 08.04.2018 18.11.1988
120 Fr. Santhiagappan 08.04.2018 18.11.1988
121 Fr. Christian Anand 28-04-2019 07.02.1988
122 Fr. Cruz Divakaran 28.04.2019 07.06.1986
123 Fr. Ignatius Stalin 28.04.2019 16.08.1990
124 Fr. A. James 28.04.2019 17.03.1990
125 Fr. Maria Thangaraj 28.04.2019 27.02.1982

List of Diseased priests