1. The Parish Priest 5. The Parish Priest
Vicar Forane St. Antony’s Church
Sacred Heart Church Mangalamkombu – 624 216
Anandagiri P.O., Munjikkal Kodaikanal T.K., Dindigul Dt.
Kodaikanal – 624 101., Dindigul Dt. Phone: 04542 – 266666
Phone: 04542 – 240201, 243705
—— ——
2. The Parish Priest 6. Rev. Fr. Parish Priest 
St. Xavier’s Church St. Joseph’s Church
Shembaganur Palamalai P.O.
Kodaikanal – 624 104, Dindigul Dt. Kodaikanal – 624 104, Dindigul  Dt.
Phone: 04542 – 241028, 245382 Phone: 04542 – 230229
—— ——
3. The Parish Priest 7. The Parish Priest
St. Thomas Church St. Joseph the Worker Church
Perumalmalai Lourdhupuram
Kodaikanal – 624 104, Dindigul Dt. Attuvampatti (Po), Kodaikanal – 624 101.
Phone: 04542 – 230235 Phone: 04542 – 240458
——
4. The Parish Priest
Our Lady of Good Health Church
Packiapuram
Kodaikanal – 624 104, Dindigul Dt.
Phone: 04542 – 242098